Werkwijze bij het coronavirus

Update 24 maart:

De aanpassing in onze dienstverlening wordt vanwege de verscherpte maatregelen van het kabinet verlengd tot 1 juni 2020. De meeste geplande of nog te plannen afspraken zullen tot deze datum telefonisch plaatsvinden.

Voor onze competentietrainingen geldt:

  • De geplande competentietrainingen ‘Mindfulness’ en ‘Stressmanagement’ gaan vanaf 1 april door via een verbinding op afstand.
  • De geplande competentietraining ‘Effectief communiceren’ van april gaat helaas niet door, omdat fysieke aanwezigheid daarvoor noodzakelijk is.

Update 16 maart:

Het beste kunt u gebruik maken van de regionale emailadressen:

Update 13 maart:
In navolging op de landelijke maatregelen om Coronabesmetting te voorkomen, worden alle geplande persoonlijke afspraken / spreekuren uitgevoerd via beeldbellen.

Gezien de uitzonderlijke situatie, rekenen we op uw begrip.

 


Op de website van Zorg van de Zaak kunt u de meest gestelde vragen over het coronavirus terugvinden. Hier is een FAQ beschikbaar voor werkgevers en werknemers te vinden. De vragen zijn deels gebaseerd op de richtlijnen vanuit arbozorg branchevereniging OVAL en op vragen van klanten.

Daarnaast verwijzen we u graag naar het publieksinformatienummer 0800 1351 en de website van RIVM.

Bekijk het overzicht van de meest gestelde vragen over het coronavirus.