Psychodiagnostische expertise onderzoeken (bedrijfs)arts

Wanneer (chronische) psychische klachten leiden tot problemen in het functioneren, is het belangrijk om eventuele beperkingen en mogelijkheden in kaart te brengen en op basis daarvan ook de begeleidingsmogelijkheden te beoordelen.  Met het formulier hieronder vraagt u een psychodiagnostisch expertise-onderzoek aan.

Het is belangrijk dat de (bedrijfs-)arts de aanvrager van het onderzoek is, en tevens degene is die de rapportage ontvangt, omdat het hier medische en vaak voor de betrokkene gevoelige informatie betreft. De bedrijfsarts is degene die de onderzoeksvraag vanuit zijn professie kan formuleren richting psycholoog, zodat de uitkomsten van het onderzoek werkelijk kunnen bijdragen bij het vinden van antwoorden op het gebied van inzetbaarheid. Leidinggevenden of werknemers/werkenden kunnen derhalve via de bedrijfsarts de diverse onderzoeken aanvragen.

  • Voer hier uw gegevens in:

  • Gegevens cliënt

  • vereist i.v.m. te verzenden sms-code zorgmail
  • Gegevens werkgever

  • Akkoord versturing aanmelding

  • Graag verplichte (*) velden invullen.