Feedback en klachten

Skils werkt aan een zo hoog mogelijke tevredenheid van de medewerkers die zij in behandeling krijgt, hun verwijzers en werkgevers/opdrachtgevers. Wij staan daarom altijd open voor opmerkingen en suggesties, die ons kunnen helpen ons te verbeteren.
Deze suggesties zijn welkom in uw reguliere contacten met ons, maar kunt u ook via het contactformulier op onze site melden.
Wij stellen het ook zeer op prijs als u uw beoordeling met betrekking tot onze dienstverlening vermeldt bij Zorgkaart Nederland.

Klachten

Ondanks jouw en onze inspanningen kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening en daarover een klacht wilt indienen. Dat kan door te mailen naar klachten@skils.nl. Het helpt als je in jouw mail kunt aangeven wat het doel is dat je nastreeft met het indienen van jouw klacht. Wij komen altijd zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen op jouw klacht terug. ​Daarnaast heeft Skils een klachtenreglement klachtenreglement. Het laten bijstaan door een onafhankelijke Klachtenfunctionaris is hiervan een onderdeel. Voor Skils is dit Lia Groot van GIMD, E: L.Groot@gimd.nl, M: 06-10030505.

Compliment

Ben je tevreden over onze dienstverlening en wil je een compliment geven aan een van onze medewerkers of aan Skils? Dan horen wij dat graag en waarderen wij dit zeer. Je kan je compliment uiteraard ook rechtstreeks aan de betreffende medewerker geven. Maar dit kan je ook digitaal doen door onderstaand formulier in te vullen.