Kwaliteitswaarborg & tevredenheidsmetingen

Deskundigheid

Goede dienstverlening kan alleen worden geleverd door (GZ-)psychologen met kennis van zaken. Daarom investeren wij veel in opleiding en scholing van onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat onze mensen voldoen aan hun beroepsregistratie en dat ze zich blijven ontwikkelen op het gebied van vakkennis, veranderende wet- en regelgeving en nieuwe inzichten over inzetbaarheid. In 2020 is Skils weer gecertificeerd voor de komende drie jaar.

Kwaliteitsstatuut GGZ-instelling

Skils heeft ook een kwaliteitsstatuut. In dit Kwaliteitsstatuut vindt u o.a. onze visie, ons zorgaanbod, hoe wij de zorg hebben georganiseerd en hoe wij de tevredenheid van onze cliënten, de nuttigheid en het effect van onze behandelingen monitoren.

Professioneel reglement

Ons professioneel reglement beschrijft in algemene begrippen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onze professionals. Bekijk hier ons professioneel reglement.

Samenwerking met een oplossingsgerichte houding

Goede zorg is tevens goede samenwerking. Samenwerking betekent goed communiceren met elkaar: daadwerkelijk luisteren én je richten op wat er ondanks alles wel mogelijk is. Dit leidt al snel tot kleine successen in de samenwerking met anderen. En een aantal kleine successen samen, vormen uiteindelijk een groot succes. Het is inspirerend om met elkaar echte resultaten te behalen.

Ben je benieuwd naar welke beoordeling Skils als zorgaanbieder krijgt of wil je zelf een beoordeling achterlaten? Maak dan gebruik van de link naar Zorgkaart Nederland.

CQ-index cliënttevredenheid

Met behulp van de CQ-vragenlijst wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren.

2024 2023 2022
Bejegening 9,8 9,7 9,8
Samen beslissen 9,3 9,3 9,3
Uitvoering behandeling 8,9 8,9 9,0
Rapportcijfer 8,7 8,6 8,6

 

Bijgewerkt t/m 2e kwartaal 2024

Toelichting: deze beoordelingen zijn te lezen als rapportcijfers (schaal van 1-10); Alle cliënten die onze organisatie verlaten na gebruik te hebben gemaakt van onze dienstverlening vragen wij de CQ-vragenlijst in te vullen. Gedurende alle jaren laten deze cijfers een consistent hoog beeld zien. Deze cijfers geven ons geen aanleiding in te grijpen in onze dienstverlening, wel om te blijven sturen op de waarden die wij belangrijk vinden!

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Skils werkt volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. Onze Cliëntenraad bestaat uit (ex)cliënten van Skils en denkt mee over onderwerpen die voor jou als cliënt van belang zijn en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Skils.

De Raad vergadert enkele keren per jaar samen met de directeur van Skils en wordt actief door de directie op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de zorgverlening. Daarnaast geeft de Raad gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over uiteenlopende onderwerpen waarbij je als cliënt centraal staat. De voorzitter van de Raad is  Ellen Imhof.

Zou jij het leuk vinden om zitting te nemen in de cliëntenraad? Of heb je een vraag aan de Cliëntenraad? Neem dan contact op via het contactformulier, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.

Lees hier meer over het bezoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan Skils begin 2023.

De Cliëntenraad is niet bedoeld voor individuele klachten. Informatie hierover is te vinden op de pagina Feedback en klachten.

Keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Skils laat met dit keurmerk zien dat het zich extra inspant voor de juiste zorg op het juiste moment. Skils legt de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Keurmerk Basis GGZ Gouden randje 2022-2023

Skils draagt het Keurmerk Basis GGZ 2022. Ieder jaar ontvangen enkele Keurmerkdragers een onderscheiding met een zogenoemd gouden randje. Het ‘gouden randje’ is bedoeld voor keurmerkdragers die zich bovengemiddeld inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces èn deze worden bovendien door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

HKZ gecertificeerd

Skils voert het HKZ-keurmerk. Elk jaar vindt er een hertoets plaats of voldaan wordt aan de eisen. Het blijkt dat Skils elk jaar ruimschoots hieraan voldoet.
Het kwaliteitskeurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) geeft aan dat een organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de dienstverlening. Het certificaat maakt aan klanten zichtbaar dat Skils intern de zaken goed op orde heeft.

HKZ certificaat

Bekijk hier het HKZ certificaat

Geldigheid HKZ certificaat

Check hier de geldigheid van het HKZ certificaat