Kwaliteitswaarborg & tevredenheidsmetingen

Deskundigheid

Goede dienstverlening kan alleen worden geleverd door (GZ-)psychologen met kennis van zaken. Daarom investeren wij veel in opleiding en scholing van onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat onze mensen voldoen aan hun beroepsregistratie en dat ze zich blijven ontwikkelen op het gebied van vakkennis, veranderende wet- en regelgeving en nieuwe inzichten over inzetbaarheid. In 2017 is Skils weer gecertificeerd voor de komende drie jaar.

Kwaliteitsstatuut GGZ-instelling

Skils heeft ook een kwaliteitsstatuut. In dit Kwaliteitsstatuut vindt u o.a. onze visie, ons zorgaanbod, hoe wij de zorg hebben georganiseerd en hoe wij de tevredenheid van onze cliënten, de nuttigheid en het effect van onze behandelingen monitoren.

HKZ gecertificeerd

De komende 3 jaar mag Skils opnieuw het HKZ-keurmerk voeren. Met deze hercertificering voldoen we aan de HKZ-norm en mogen we het keurmerk blijven voeren.

Het kwaliteitskeurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) geeft aan dat een organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de dienstverlening. Het certificaat maakt aan klanten zichtbaar dat Skils intern de zaken goed op orde heeft.

Keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Skils laat met dit keurmerk zien dat het zich extra inspant voor de juiste zorg op het juiste moment. Skils legt de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Professioneel reglement

Ons professioneel reglement beschrijft in algemene begrippen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onze professionals. Bekijk hier ons professioneel reglement.

Samenwerking met een oplossingsgerichte houding

Goede zorg is tevens goede samenwerking. Samenwerking betekent goed communiceren met elkaar: daadwerkelijk luisteren én je richten op wat er ondanks alles wel mogelijk is. Dit leidt al snel tot kleine successen in de samenwerking met anderen. En een aantal kleine successen samen, vormen uiteindelijk een groot succes. Het is inspirerend om met elkaar echte resultaten te behalen.

Ben je benieuwd naar welke beoordeling Skils als zorgaanbieder krijgt of wil je zelf een beoordeling achterlaten? Maak dan gebruik van de link naar Zorgkaart Nederland

CQ-index

Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren.

Bejegening 9,74 (was over 2018 9,68)

Samen beslissen 8,22 (was over 2018 8,00)

Uitvoering behandeling 8,86 (was over 2018 8,81)

Rapportagecijfer 8,49 (gelijk aan 2018)

Toelichting: deze beoordelingen zijn te lezen als rapportcijfers (schaal van 1-10); Alle cliënten die onze organisatie verlaten na gebruik te hebben gemaakt van onze dienstverlening vragen wij de CQ index in te vullen. Gedurende alle jaren laten deze cijfers een consistent hoog beeld zien. Deze cijfers geven ons geen aanleiding in te grijpen in onze dienstverlening, wel om te blijven sturen op de waarden die wij belangrijk vinden!