Psychodiagnostische onderzoeken

Bij (chronische) psychische klachten en vermoeden van structurele beperkingen is een reguliere intake en (een zoveelste) behandeling vaak niet meer de beste weg naar een oplossing.

Een psychodiagnostisch expertiseonderzoek geeft inzicht in de relatie tussen de persoon en de arbeidsrelevante factoren. Onderzocht wordt welke factoren de proble­men in stand houden en in hoeverre er sprake is van objectiveerbare beperkingen. Daarnaast wordt er gekeken naar krachten en de bandbreedte van de ontwikkel- en /of behandelmogelijkheden.

De onderzoeken zijn bedoeld voor inzetbaarheidsvragen bij medewerkers met:

  • Chronische en/of onduidelijke psychische klachten/ beperkingen;
  • Beperkingen in het cognitief functioneren (geheugen, leervermogen, intelligentiebepaling, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe, dagelijkse handelingen);
  • Problemen in communicatie of interactie met anderen;

Afhankelijk van de klachten en de werksituatie vraagt de (bedrijfs)arts namens de werkgever één van de onderstaande psychodiagnosti­sche expertiseonderzoeken aan:

  • Persoonlijkheidsonderzoek;
  • Neuropsychologisch onderzoek;
  • Intelligentie onderzoek;
  • EQ onderzoek / ontwikkelassessment;
  • Autisme onderzoek;
  • ADHD onderzoek.

Waar bestaat het onderzoek uit?

Het onderzoek start met een Intake & Screening, uitmondend in een offerte voorstel. Het gehele proces omvat samengevat nauwkeurige afstemming van de vraagstelling met de verwijzer, uitgebreide anamnese (zo nodig ook een heteroanamnese), screenend of uitgebreid testonderzoek, zo nodig psychiatrisch en/of neurologisch consult, uitgebreide verslaglegging waarin de vraagstelling wordt beantwoord, resultatengesprek met cliënt en na diens akkoord schriftelijke rapportage aan verwijzer.

Zodra Skils na de Intake & Screening akkoord heeft ontvangen voor het definitieve onderzoeksvoorstel en de daaraan verbonden kosten, wordt het onderzoek in gang gezet.

Wat levert het onderzoek op?

Je krijgt een beeld van de mogelijkheden en eventuele beperkingen vanuit psycho­logisch perspectief. Met de input uit onze rapportage kan je een gewogen keuze maken met betrekking tot vervolgstappen op het gebied van inzetbaarheid en/of mobiliteit, passend binnen de huidige wet- en regelgeving. Terugkoppeling (aan de verwijzer) vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving.