Competentietrainingen

Iedereen wil prettig en effectief kunnen werken. Daarvoor is inspiratie en soms verandering nodig. Terugkerende patronen zijn te doorbreken met specifieke vaardigheden en competenties. Denk aan het hebben van een open en nieuwsgierige houding, zelfs in tijden van stress; het herstellen van het evenwicht tussen gevoel en ratio; het leren kiezen vanuit het bewust ervaren in plaats van op de automatische piloot.

Verandering is mogelijk door inzicht te krijgen in jouw competenties en capaciteiten, deze te ontwikkelen en beter te benutten. Met behulp van onze competentietrainingen leer je verandering te realiseren door te oefenen met andere houdingen en gedragsvormen die effectiever zijn. En leer je eveneens terugval in oude gewoontes voorkomen. Onze competentietrainingen worden in groepsverband door (GZ)-psychologen gegeven en zijn vaak een onderdeel van een behandeltraject of vormen een vervolgstap hierop.

Welke trainingen bieden wij aan?

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Effectief communiceren
 • Mindfulness
 • Stressmanagement
 • Slaap en brein

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT gaat ervan uit dat wij als mensen in gevecht kunnen raken met onszelf, met onze eigen gedachten, emoties, herinneringen of lichamelijke sensaties. We willen het niet voelen, er niet aan denken en proberen deze ervaringen onder controle te houden. Dit gevecht kan veel aandacht en energie vragen en leidt vaak niet tot het gewenste resultaat: het lost zich niet op.

De training is geschikt voor mensen die worstelen met zichzelf en met hun eigen innerlijke ervaringen. Juist als mensen goed kunnen nadenken over hun problemen, maar daar niet mee verder komen, kan ACT goed aansluiten. ACT is ook geschikt voor mensen die er niet goed in slagen om gewenste gedragsveranderingen tot stand te brengen. In de training zal aandacht besteed worden aan mindfulness als een training in opmerken, stil staan bij jezelf en je aandacht focussen.  Je leert:

 • een uitzichtloos gevecht met jezelf los te laten en je aandacht te richten op wat je belangrijk vindt in het leven
 •  bewuster keuzes te maken hoe je je wilt gedragen in je dagelijkse leven
 •  hoe je je eigen voornemens om dingen anders te gaan doen, ook daadwerkelijk tot uitvoer kunt brengen.

ACT bestaat uit 8 bijeenkomsten van ca. 1,5 uur, in een groep van maximaal 10 deelnemers.

Effectief communiceren

De hele dag communiceren we met elkaar, zowel op ons werk als thuis. Soms verloopt dit naar wens, maar het komt ook voor dat gesprekken moeizamer verlopen en er misverstanden of zelfs ergernissen ontstaan. Iedereen heeft ten slotte zijn eigen wensen en belangen én zijn eigen manier van communiceren.

In deze training reflecteer je op de wijze waarop de communicatie met anderen verloopt en welke opstelling en woordkeuze per situatie het meest effectief is. In praktische oefeningen ervaar je wat wel en niet werkt, voor jou maar ook bij de ander.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten, van circa 2,5 uur, die eerst 3 x wekelijks en daarna 3 x  om de week gehouden wordt.

Mindfulness

Door de drukte van alledag leven veel mensen op de automatische piloot. De verwerkingscapaciteit van ons brein is niet toereikend voor wat er aan informatie en prikkels op ons afkomt. Door de stress die dit veroorzaakt raakt ons brein de regie kwijt en neemt de automatische piloot het over. Dit betekent dat we eigenlijk niet meer bewust kiezen hoe te handelen. Hierdoor hebben we steeds het gevoel geleefd te worden en geen grip meer te hebben op ons bestaan.

Mindfulnesstraining is een aandachtstraining die je helpt dicht bij jezelf te blijven ondanks stress, zodat je een vertrekpunt hebt naar een grotere keuzevrijheid hoe om te gaan met veranderingen en uitdagingen, in jezelf en om je heen.

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst van circa 2,5 uur.

Stressmanagement

We hebben het tegenwoordig niet gewoon druk, maar we hebben het ontzettend druk. Het is dan ook niet gek dat de balans tussen spanning en ontspanning soms helemaal zoek is. Het gevolg is lichamelijke en psychische klachten.

Skils heeft een training Stressmanagement die kan helpen de balans terug te vinden. In de training werk je aan het ontwikkelen van gezonde gedrags- en denkpatronen. Dit doe je door uit te gaan van wat al goed gaat, wat er mogelijk is en niet vanuit beperkingen. Vervolgens door:

 • Aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en het aanleren van effectieve manieren om met stress om te gaan.
 • Inzicht te krijgen in de werking van ons brein en hoe we daarop invloed kunnen uitoefenen.
 • Veranderen van negatieve denkgewoonten die van invloed zijn op onze stemming.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten, van circa 2,5 uur, die om de week plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomsten wordt veel geoefend met technieken die in het dagelijks leven vaak en goed toepasbaar zijn.

Het resultaat van de training is een vermindering van klachten, en een vergroot gevoel van welzijn. Deelnemers worden zich bewust van hun gewoonten en hebben vaardigheden ontwikkeld die helpen het gevoel van competentie en welzijn te vergroten.

Slaap en brein

Goed slapen is essentieel voor mentale fitheid, maar niet voor iedereen elke nacht weggelegd. Werken aan een goede nachtrust begint zodra de wekker gaat. Slaap dwing je niet af. Je nodigt hem uit, door zowel fysiek als mentaal je bed ‘op te maken’. Maar hoe doe je dat?

Deze training is bedoeld voor mensen met slaapproblemen, slaapstoornissen zoals insomnia of hypersomnia, of slaapproblemen als gevolg van depressie, burn-out of angsten.

De gevolgen van slaapproblemen kunnen ingrijpend zijn op je dagelijks functioneren. Slaap is namelijk het ultieme middel voor breinherstel, de diepe ontspanning bied je de mogelijkheid om je weer goed te concentreren, diepe focus te behalen, weinig fouten te maken en een bevredigende productiviteit te behalen.

Het doel van de cursus is slaapproblemen te verminderen: door inzicht in slaap als breinherstel en gedragsverandering.
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van ca. 2,5 uur, die om de week gegeven worden.

Trainingsoverzicht

Onze trainingslocaties zijn: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Hoensbroek, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. In de zomervakantie vinden er geen trainingen plaats. Voor trainingsdata en mogelijkheden kunt u contact opnemen via 088 2772622.

Meld je hier aan voor een van deze trainingen.

Training Waar Aantal sessies
Mindfulness diverse locaties of online           10
Slaap en Brein online            4
Effectief Communiceren diverse locaties of online            6
Stressmanagement diverse locaties of online            6
ACT Rotterdam of online            8

Bijgewerkt: juli 2022

Meld je hier aan voor een van deze trainingen