Op maat interventies

Bijna de helft van alle verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Waar we vroeger letterlijk gebukt gingen onder zwaar fysiek werk gaan we nu spreekwoordelijk gebukt onder de mentale belasting van het moderne werken.

Uit onze contacten met werkgevers ontstaan regelmatig vragen om een bijdrage te leveren op het gebied van professionalisering in de vorm van kennisoverdracht, workshops, trainingen en intervisie over werkstress en omgaan met veranderingen, voor zowel management als werknemers.

In alle trainingen maken we gebruik van breinkennis, meditatietechnieken, oplossingsgerichte methodieken en het werken aan jouw ‘denkstijl’. ‘Stilstaan bij je handelen is vooruitgang’ (Loesje)

Mentale Veerkracht

Het ontwikkelen van wendbaarheid en veranderingsflexibiliteit.

‘Brein based’ model voor motivatoren in werkinteractie

Kapstok voor thema’s rondom interactie die energie vreten als je erin vastloopt en energie geven als je genoeg ‘aan je trekken’ komt. Belangrijke gesprekstool over welke concrete stappen bijdragen aan werkgeluk, welzijn en inzetbaarheid.

Wat kan er wél?

Oplossingsgericht (zelf)coachen heeft zijn oorsprong in de positieve psychologie en biedt een methodiek die het zelf nemen van de regie bevordert en concrete stappen helpt zetten in een tempo dat geen onnodige weerstand oproept. Focus is altijd wat er wél kan.

Stresspreventie en breinkennis

Welke draaiknoppen staan er tot je beschikking, hoe werkt het brein bij overbelasting en gedragsverandering en hoe kies je bewust – waar zeg je ja tegen, hoe wil je je verhouden tot een stressvolle situatie en hoe houd je je (mentaal) fit?

Van toepassen naar inpassen – onze visie op workshops en trainingen!

Wij geloven dat gedragsverandering tot stand komt en duurzaam is als het verankerd is in de eigen waarden en motivatie. Onze werkwijze is altijd vanuit een oplossingsgerichte basishouding met ‘leading from behind’ als principe. Dit betekent dat deelnemers uitgedaagd worden tot zelfreflectie. Wat is er al, wat gaat er goed, wat ligt er nog? En daarnaast gestimuleerd worden om de gewenste verandering aan te pakken vanuit hun individuele vertrekpunt. Er is altijd beweging, wel vanuit ieders unieke startpositie.

Mensen komen in beweging als je ze weet te raken. Daarom zijn onze trainingen opgebouwd uit een cyclus van eerst doen (hoe), dan begrijpen door te reflecteren op de eigen ervaring (wat) en daarna (de inpassing ervan) verankeren in de eigen motivatie (willen).

Wij willen geen trucjes aanleren. Dat beklijft niet. Wij willen een proces op gang brengen. Om deze reden kiezen wij voor trainers die tevens als psycholoog werkzaam zijn. Het is geen groepstherapie; focus ligt op gedragsverandering. De weg daarnaartoe gaat via het ervaringsgericht leren.

Bij verdere vragen over ons aanbod op maat, neem gerust contact op via het aanvraagformulier Op maat trainingen en workshops.