O&A Opdrachtgever

Met dit formulier meldt u uw medewerker aan voor een intake Onderzoek & Advies (O&A) bij Skils.

Wilt u iemand aanmelden voor een Psychodiagnostisch expertise onderzoek? Hiervoor kunt u als verwijzer gebruik maken van het aanmeldformulier Psychodiagnostisch expertise onderzoek.

  • Voer hier uw gegevens in:

  • vereist i.v.m. te verzenden sms-code zorgmail
  • Gegevens medewerker

  • Factuuradres

  • Skils gaat uit van het gemeenschappelijke belang van duurzame inzetbaarheid. ‘Veiligheid creëren we niet door muren te bouwen maar door deuren te openen.’ Om deze reden zullen wij in openheid het gesprek met de medewerker aangaan. Tijdens het intakegesprek zullen wij uw medewerker toestemming vragen om tevens een telefonische intake met u te plannen.
  • Bedrijfsarts

  • Uw akkoord

  • Hierbij verleen ik Skils opdracht om voor de aangemelde medewerker een Onderzoek & Advies traject te starten. Ik verplicht mij om de hiervoor verschuldigde kosten te betalen na ontvangst van een factuur. Ook verklaar ik mijn medewerker over de aanmelding geïnformeerd te hebben. De betreffende werknemer is bekend en akkoord met het verstrekken van de hierbij opgenomen gegevens aan Skils. Het is mij bekend dat op de diensten de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Skils van toepassing zijn. Deze kunt u hier downloaden.
  • Graag verplichte (*) velden invullen