Boostersessies

Opfrissessie(s) als buffer tegen terugval

De medewerker die u hieronder aanmeldt, is tot minder dan een half jaar geleden bij Skils geweest en heeft behoefte aan boostersessies om terugval te voorkomen.

Wat houdt het in?
Het product Boostersessies bestaat uit twee sessies die over maximaal een half jaar in te zetten zijn. Deze sessies kunnen enkel als opfris- en doorstartmoment worden afgenomen en niet als nieuwe behandeling.
In de Boostersessies wordt aandacht geschonken aan de aangeleerde nieuwe gewoontes uit eerdere sessies bij Skils. Wij kijken daarbij zowel naar het ophalen van gezonde gewoontes als dat we bewust stilstaan bij wat er wel goed gaat en ook behouden moet blijven om niet verder achteruit te gaan. De Boostersessies worden uitgevoerd door de psycholoog met wie uw medewerker al een eerder traject heeft doorlopen. Dit levert een efficiënte aanpak op: beiden zijn reeds met elkaar bekend, waardoor meteen veel kan worden bereikt.

Wat levert het u op?
De stapsgewijze verandering die tijdens het traject was ingezet, wordt weer opgefrist en een stapje (of meerdere) terug wordt voorkomen. Wellicht wordt er zelfs nog een stapje voorwaarts gezet. De medewerker is weer in staat de regie te pakken en te behouden en weet om te gaan met huidige of mogelijk komende veranderingen op het werk. Een nieuwe interventie wordt voorkomen en het eerder geleerde wordt gehandhaafd. Het product Boostersessies kan makkelijk worden aangevraagd met dit formulier.

Werkwijze
Met dit formulier geeft u opdracht onderstaande medewerker in te plannen bij zijn/haar eerdere behandelaar voor maximaal 2 sessies met als doel terugval te voorkomen.