Oplossingsgerichte therapie

Een afwachtende houding werkt averechts bij het oplossen van een probleem en zorgt ervoor dat we over zaken gaan piekeren, beren op de weg zien en het aanpakken van het probleem uitstellen. Het onder ogen zien en er daadwerkelijk wat aan doen zorgen ervoor dat we ons beter gaan voelen. Oplossingsgerichte therapie kan hierbij helpen.

Tijdens de therapie ligt de focus op het zoeken naar concrete oplossingen voor de problemen die iemand heeft, door uitgebreid aandacht te besteden aan wat er wél kan ondanks de klachten. Zo wordt het gewenste eindresultaat samen met onze (GZ)-psycholoog beschreven, en wordt de cliënt gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar oplossingen en gemotiveerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen probleemsituatie en het oplossen hiervan. Vaak heeft een cliënt zelf al enkele oplossingen in gedachten, maar vindt hij of zij het moeilijk om tot actie over te gaan.

Verandering van eigen gedrag is vaak de sleutel voor het behalen van het gewenste resultaat.