Onderzoek & Advies

In onze intake Onderzoek & Advies (O&A) formuleren wij samen een werkbare hulpvraag en bepalen wij een praktisch behandelplan gericht op de individuele zorgvraag en op basis van persoonlijke kracht. Wij zoeken altijd naar de individuele draaiknoppen en de meest praktische weg naar herstel. Skils heeft de visie dat werk één van de draaiknoppen is richting herstel en betrekt altijd de werkgever bij het traject. Uiteraard met inachtneming van de privacywetgeving.

Het eerste contact met de psycholoog van Skils is tijdens de intake O&A. Deze wordt ingepland op verzoek van de werkgever, bedrijfsarts of een bedrijfsverzekeraar en is op kosten van de opdrachtgever.

Tijdens de intake worden gezondheidsklachten en eventueel in stand houdende factoren (werk- en privé persoonlijke stijl) door middel van interview en diagnostische vragenlijsten in kaart gebracht. Tevens kijken wij naar krachtbronnen en leefstijl.

Een O&A is bedoeld voor medewerkers met:

  • Psychische klachten;
  • Overbelasting of een verstoorde balans in werk en privé;
  • Problemen in communicatie, inzetbaarheid/re-integratie.

Inhoud O&A

1. Het online invullen van gevalideerde vragenlijsten en een Lifestyle-onderzoek. Daarnaast wordt aan de bedrijfsarts en de leidinggevende input gevraagd over het gewenste resultaat.

2. Een intakegesprek waarin onze (GZ)-psycholoog ingaat op de klachten en krachten met als doel het structureren van (onderliggende) problemen en het vaststellen van de hulpvraag, eventuele diagnose en zorgzwaarte.

3. Een adviesgesprek tussen cliënt en (GZ)-psycholoog waarin het behandelvoorstel inclusief het werkadvies wordt besproken en instemming wordt gevraagd. Deze bevindingen worden in het ‘Doel en Adviesplan’ vastgelegd.

4. Het ‘Doel en Adviesplan’ bespreekt onze (GZ)-psycholoog, na toestemming van de desbetreffende medewerker, met de leidinggevende en vraagt deze om instemming met de inzetbaarheidsdoelen en goedkeuring voor de kosten van het vervolgtraject. Zowel de leidinggevende als de bedrijfsarts ontvangen, uitsluitend met toestemming van cliënt, dit plan.