Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is wereldwijd de meest toegepaste en wetenschappelijk bewezen behandelvorm bij stress- en psychische klachten. Deze therapie geeft inzicht in hoe de gedachten, het gedrag en het gevoel van een persoon invloed hebben op elkaar.

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel invloed hebben op de manier van denken en interpreteren als op de manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op het denken, soms meer op het doen en laten. En soms wordt gelijktijdig aan beide aspecten aandacht besteed.

De therapie leert de cliënt eigen denkpatronen herkennen en ombuigen, waardoor het mogelijk is meer grip te krijgen op de eigen gevoelens en reacties.

‘Niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar de manier waarop we ze bekijken.’
Epictetus, Romeins filosoof (stoïcijn)