Werkwijze

Hoe werkt het?

  1. Bij Skils vraagt de werkgever de interventie aan (veelal op advies van de bedrijfsarts). Dit kan met behulp van ons aanmeldformulier. De intake O&A als start voor een eventuele behandeling, betreft een zakelijk product en wordt dus niet vergoed door de zorgverzekeraar.
  2. Een ontvangen formulier zien wij als een opdracht om betrokkene uit te nodigen voor de intake. Van de geplande intake krijgt de werkgever bevestiging.
  3. In het adviesgesprek wordt het behandelvoorstel en de offerte (Doel en Advies Plan – DAP) besproken en met toestemming verzonden aan de werkgever. De verwijzer ontvangt het medisch verslag.
  4. Zodra wij een akkoord op de DAP-offerte hebben kan de behandeling starten.
  5. In geval van verzekerde zorg zal de behandeling pas van start gaan wanneer er een rechtsgeldige verwijzing aanwezig is (op basis van wetgeving).
  6. Er zijn gedurende de interventie een aantal contactmomenten met verwijzer en werkgever, waarvoor wij de medewerker uiteraard om toestemming vragen. Denk aan afstemming over werkbare doelen bij aanvang, tussenevaluatie in de vorm van een driegesprek op locatie van Skils en een verslag van de eindevaluatie.
  7. Facturatie vindt plaats na start van de voorgestelde interventie.

Wordt de zorgverzekering aangesproken?

Indien er sprake is van verzekerde zorg (DSM diagnose en zorgzwaarte) zal de basisverzekering en dus ook het eigen risico worden aangesproken. Dit tenzij de werkgever een andere afspraak heeft gemaakt.

Is de werkgever altijd betrokken?

Skils heeft een integraal zorgaanbod waarbij er naast zorg altijd aandacht is voor werkcontext en inzetbaarheid. Het integrale werkgeversdeel wordt betaald door de werkgever. Hierop is onze dienstverlening ingericht. Als de vraag ‘zorg zonder werkgeversdeel’ betreft, is Skils niet de aangewezen partij. In dat geval bespreken wij wat een passende mogelijkheid kan zijn.