Skils zeer positief beoordeeld door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bracht in september jl. een aangekondigd bezoek aan Skils. De IGJ wilde een beeld krijgen van kleine en middelgrote instellingen en de manier waarop zij invulling geven aan zorg. Goede zorg is in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en tijdig. Skils is één van de 60 instellingen die de inspectie in dit kader bezoekt. Eind december jl. is het rapport op de website van het IGJ gepubliceerd.

Conclusie van het rapport is dat de inspectie een goed bestuurde organisatie aantrof, waar zorg wordt geleverd aan een duidelijk gedefinieerde doelgroep binnen de basis-ggz. Medewerkers zijn tevreden over hun werkgever en enthousiast over de zorg die geleverd wordt. Het leveren van maatwerk in de zorg is het uitgangspunt; waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.

Hier zijn wij hartstikke trots op! Wij streven altijd naar een hoge kwaliteit zorg en dit is door de IGJ wederom bevestigd. Er zijn enkele verbeterpunten geformuleerd die wij ter harte nemen.

Wil je meer informatie over het rapport van het inspectiebezoek? Klik dan hier.