Privacystatement verduidelijkt

De verduidelijkingen in het privacystatement per 24 maart 2023 betreffen:
  1. Skils genereert rapportages voor interne analyse om de dienstverlening te evalueren en ten behoeve van het (financieel) beheer van Skils. Dit is een nieuw onderdeel in het privacystatement onder ‘Waarvoor gebruikt Skils persoonsgegevens?’ en ook toegevoegd onder ‘Overige bedrijven waar Skils mee samenwerkt’.
  2. Onder Externe partijen met wie Skils persoonsgegevens deelt is toegevoegd onder Overheidsinstanties:
    De toelichting over de doorleiding van (niet naar een individu herleidbare) gezondheidsgegevens naar de NZa en de werkwijze voor het eventueel bezwaar maken hiertegen.
  3. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het privacystatement aangepast en wijzigingen worden via de website gedeeld. Het advies aan betrokkenen om het privacystatement periodiek te bekijken is toegevoegd onder het kopje ‘ Over deze Privacyverklaring’. Doel hiervan is dat betrokkenen de meest actuele gegevens hebben.

Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens en de privacy hiervan. Neem dan contact op met uw behandelaar of neem contact op via mail info@skils.nl.

Het privacystatement is hier te vinden.