Skils heeft HoNOS-vragenlijsten (Zorgvraagtypering) aangeleverd aan Nederlandse Zorgautoriteit

UPDATE op onderstaand bericht per 02-11-2023:
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2023/11/02/nza-mag-verder-met-ggz-data


In de media is het afgelopen jaar onrust geweest over in hoeverre de privacy gewaarborgd is bij de geplande aanlevering van de HoNOS-lijst (zorgvraagtypering) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een positief advies uitgebracht over deze aanlevering. Dit advies is door de NZa opgevolgd, zodat de AP het aanleveren van de gegevens aan de NZa dit jaar rechtmatig en proportioneel acht vanwege het maatschappelijk belang en de doeleinden van zorgvraagtypering. De AP stelt ook enkele voorwaarden, waar de NZa zich uiteraard volledig aan zal houden. Er zullen geen herleidbare gegevens doorgeleid worden, zoals naam, adres of BSN. De NZa kan dus niet achterhalen bij welke persoon een scorelijst hoort.    

Gevolg hiervan is dat Skils afgelopen week de uitkomsten van de HoNOS-vragenlijst over de periode 01-07-2022 tot 30-06-2023 heeft gedeeld met de NZa.

Bezwaar
Bij individueel bezwaar wordt er niet aangeleverd. Cliënten worden door de behandelaren geïnformeerd over het aanleveren van gegevens aan de NZa, waarbij ze de mogelijkheid hebben tot een opt-out, d.w.z. ze kunnen bezwaar maken tegen het aanleveren van de gegevens aan de NZa.

Collectief bezwaar
Op 5 september a.s. zal een rechtszaak aanhangig worden gemaakt tegen de aanlevering van de gegevens aan de NZa.

Dit is na 1 september, zijnde de uiterste datum van aanlevering. Op dit moment kunnen de organisaties (waaronder de leden van de Nederlandse ggz vereniging) daarom niet anders dan de gegevens aan te leveren.

Meer informatie 
Overheid
Communicatie NZA voor cliënten
Mindplatform
Rechtszaak 5 september