Skils voldoet aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2024

Een topprestatie! 

De dienstverlening van Skils valt grotendeels onder wat we noemen de Generalistische Basis GGZ, een term van de zorgverzekeringen voor kortdurende zorg. De zorg wordt bij Skils echter in alle gevallen betaald door werkgevers en andere opdrachtgevers en niet de verzekeraars. De hoge kwaliteitsnormen zijn de basis van ons dagelijks handelen.

Het Keurmerk biedt erkenning aan die zorgaanbieders die een stapje extra doen voor goede zorg. Het Keurmerk zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek.

In de Keurmerkrapportage is alles te vinden over onze resultaten, waar we erg trots op zijn!

We blijven hiermee opgenomen in het Keurmerkregister op www.kibg.nl.