Pilot Skils met inzet e-health voor ondersteuning tijdens wachttijden

De wachttijden in de ggz zijn nog steeds te hoog, blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook ggz-instelling Skils, onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk, wordt geconfronteerd met langere wachttijden voor haar cliënten dan ze lief is. Daarom start ze nu met een pilot met de inzet van e-health voordat de daadwerkelijke behandeling is aangevangen.

“Gelukkig blijven we nog goed binnen de treeknormen, maar we kunnen zelf niet wennen aan wachttijden boven de drie weken. En ook onze klanten zijn dit niet van ons gewend,” aldus hoofd bedrijfsbureau van Skils Liske Spit. “We nemen heel veel maatregelen om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar goede (GZ-) psychologen, die passen bij de doortastende aanpak van Skils zijn schaars. En wij zijn kritisch. Daarom starten wij een pilot met de inzet van het e-health programma Therapieland, nog voordat de werkelijke behandeling is aangevangen.”

Skils is een ggz-instelling die niet uitsluitend klachtreducerend te werk gaat, maar ook kijkt naar de mens in de context (met name in verhouding tot werk). De aanpak gaat uit van self-efficacy en eigen regie en streeft er naar om mensen stapsgewijs buiten hun comfortzone te durven laten treden. Oplossingsgerichte therapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zijn elementen die goed passen in deze behandeltrajecten. Skils maakt daarbij al gebruik van e-health. “Nieuw aan deze pilot is dat we niet alleen in de behandelingen e-health toepassen, maar dat we dit nu ook voorafgaand van de behandeling, gaan inzetten” vervolgt Spit. “Cliënten die op de wachtlijst staan, krijgen de kans actief en op een zinvolle wijze alvast online aan hun herstel te gaan werken. De module is opgebouwd uit losse blokken, die naar eigen inzicht en in een zelf gekozen tempo doorgewerkt kunnen worden. De volgorde is logisch maar niet dwingend, dus ook hier is men vrij in. Door middel van deze brede inzet van e-health zijn wij in staat bij Skils om cliënten dieper en duurzamer te behandelen.”

Skils zal behandelaren vrijmaken om eventuele vragen van deelnemende cliënten te beantwoorden. Dit zal digitaal via een platform of zo nodig telefonisch plaatsvinden. Spit: “Wij hebben hoge verwachtingen van de toegevoegde waarde van deze prebehandeling en zijn bijzonder blij dat we onze cliënten al in deze fase iets kunnen bieden, om de eerste stap te zetten richting weer met voldoening te kunnen werken. En dat is wat wij nastreven, omdat wij overtuigd zijn dat werk gelukkig maakt.”