Keurmerk basis GGZ voor 2019 behaald

Skils is voor 2019 geregistreerd als keurmerkdrager binnen de Generalistische Basis GGZ. Een belangrijke norm om dit keurmerk te mogen ontvangen is dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.

In de eindrapportage is te lezen dat alle 6 normen behaald zijn, onder andere rondom cliëntgericht handelen, transparantie en innovatie.

Over het keurmerk
Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. Meer informatie via de website van KIBG .