Skils voldoet aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2022

Een topprestatie! 

Het Keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders van generalistische kortdurende GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Het Keurmerk zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek.  

In de Keurmerkrapportage is alles te vinden over onze resultaten. 

We blijven hiermee opgenomen in het Keurmerkregister op www.kibg.nl.