Privacystatement aangepast

Wij zijn wettelijk verplicht om een BSN op te vragen bij aanmelding bij Skils. Daarnaast maken we van elke cliënt een elektronisch dossier aan. Ons privacystatement is op deze twee punten verduidelijkt.

1. BSN
Wanneer je je aanmeldt bij Skils, legitimeer je jezelf met je burgerservicenummer (BSN). Skils is een GGZ-instelling en is hierdoor bij wet verplicht om jouw BSN te registreren. De vastlegging van het BSN voorkomt persoonsverwisseling en maakt het declareren mogelijk. Daarnaast draagt het bij aan minder fouten bij een eventuele uitwisseling van cliëntgegevens. 

2. Opname in elektronisch dossier
Daarnaast nemen we alle persoonsgegevens van een cliënt op in ons elektronische cliëntdossier. Skils doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen. We nemen jouw gegevens op in ons elektronisch cliëntendossier, waartoe we bij wet verplicht zijn. Om het systeem optimaal te beveiligen onderhouden we actief een stelsel van samenhangende informatiebeveiligingsmaatregelen. 

Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens en de privacy hiervan. Neem dan contact op met uw behandelaar of neem contact op via mail info@skils.nl.

Het privacystatement is hier te vinden.