Relatie met werk

Waarom wordt mijn werk bij het traject betrokken, als het toch via mijn zorgverzekeraar loopt?

Skils werkt vanuit de visie dat werk gelukkig maakt. Uit onderzoek is gebleken dat werk houvast biedt in de vorm van structuur en afleiding en dus ondersteunend is bij herstel. Daarnaast helpt en adviseert Skils bij ervaren knelpunten rondom werkhervatting en inzetbaarheid. De zorgverzekering betaalt uitsluitend de zorg, de werkgever betaalt voor de interventie gericht op inzetbaarheid.

Wat is het nut van een driegesprek?

Het doel van een driegesprek is om samen met u en uw leidinggevende stil te staan bij wat er al goed gaat en wat helpend is met betrekking tot uw herstel en (indien van toepassing) terugkeer naar werk. Daarnaast worden concrete afspraken gemaakt hoe nog dichter bij het einddoel te komen: met wederzijdse tevredenheid aan het werk zijn en blijven!

Ik heb klachten door privé problemen, kan ik daarvoor ook bij Skils terecht?

Ja, voor privéproblemen kunt u ook terecht bij Skils. Als persoon bent u niet op te delen in uw diverse rollen. Wij behandelen psychische klachten  bij werkende mensen. Klachten worden zelden uitsluitend door werk veroorzaakt maar hebben desondanks invloed op hoe u in uw werk functioneert en uw welzijn in het algemeen. Dat kan een reden zijn voor uw werkgever of bedrijfsarts om Skils te adviseren.