Financiële vragen

Met welke zorgverzekeraars heeft Skils een contract afgesloten?

Skils heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als u met uw zorgverzekeraar wilt overleggen over een traject bij Skils, vermeld dan altijd: Skils Leiden en onze AGB code 22-220267.

Wie betaalt de rekening?

In de meeste gevallen betaalt uw werkgever deels of geheel. Wanneer uw werkgever de kosten voor uw behandeling volledig betaalt, zijn er voor u geen kosten aan onze dienstverlening verbonden.

Wanneer er sprake is van verzekerbare zorg zal uw werkgever de kosten voor uw behandeling vaak gedeeltelijk betalen, en wordt daarnaast uw zorgverzekering aangesproken. Verzekerbare zorg: sommige klachten en diagnoses worden niet door de zorgverzekering vergoed, anderen wel. Skils beoordeelt de aard en zwaarte van uw klachten nauwkeurig. In het voorstel tot behandeling welke tijdens de intake wordt opgesteld en met u wordt besproken wordt het behandelplan toegelicht. Hierbij is ook aandacht voor de mogelijke financieringsvormen. Indien uw zorgverzekering kan worden aangesproken (er is dan sprake van een verzekerde diagnose) geldt het volgende. Omdat onze zorg valt onder de basisverzekering, zal uw eigen risico worden aangesproken. Welke kosten u zelf betaalt, is afhankelijk van hoe u verzekerd bent (de hoogte van het eigen risico dat u met uw verzekering heeft afgesproken) Bij de intake wordt met u besproken of de voorgestelde behandeling onder verzekerde zorg valt (dus of uw basisverzekering wordt aangesproken, en daarmee uw eigen risico). Er bestaat op dit moment geen eigen bijdrage (meer).
Wij adviseren u voor meer informatie over uw persoonlijke situatie contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Om de juiste informatie te ontvangen van uw zorgverzekeraar adviseren wij u om uw zorgverzekeraar te vermelden dat het Skils Leiden betreft. Ook kunt u onze AGB code 22-220267 doorgeven.

Kan ik mijn kosten (eigen risico ) bij mijn werkgever verhalen?

Financiële afspraken tussen u en uw werkgever vallen buiten ons gezichtsveld.

Wanneer ontvang ik de rekening van mijn eigen risico (van de verzekering)?

Skils dient de rekening van uw traject na afloop in bij uw zorgverzekeraar. Daarna kunt u een rekening van uw zorgverzekeraar voor het eigen risico verwachten. Let op! Het betreft altijd het eigen risico van het jaar waarin uw traject is gestart.

Worden de kosten voor het Onderzoek & Advies ook vergoed door de verzuimverzekering van mijn werkgever?

Uw werkgever kan bij de verzuimverzekeraar nagaan of het Onderzoek & Advies wordt vergoed. Er bestaan uitgebreide dekkingen die deze kosten vergoeden. Let op! Een verzuimverzekering is een werkgeversverzekering. Dit staat los van uw ziektekostenverzekering.

Wat kost een (zorg)traject bij Skils?

Trajecten en de daaraan verbonden kosten variëren. Neem voor meer informatie contact op met Skils.

Moet over de dienstverlening van Skils BTW betaald worden?

Dit verschilt per product en per situatie. Zie voor meer informatie het nieuwsartikel. Als producten BTW plichtig zijn, staat dit altijd expliciet vermeld. Is dit niet het geval, dan ag u ervan uitgaan dat het product als zorg wordt gezien en BTW vrij is.