Algemene vragen

Wat is het verschil tussen Mindcoaching en een zorgtraject?

Een zorgtraject wordt geopend als uit de intake/diagnose (Onderzoek & Advies) blijkt dat de klachten van dien aard zijn dat er sprake is van  verzekerbaar psychisch lijden, zoals bij een depressie of een angststoornis. Heeft u wel een hulpvraag, maar zijn de klachten lichter van aard, dan kan Mindcoaching een prima oplossing  zijn.

Hoe lang duurt zo’n zorgtraject ongeveer (in maanden)?

De duur van een zorgtraject is sterk afhankelijk van de aard van de klachten. De gemiddelde doorlooptijd ligt tussen de drie en zes maanden.

Kan men ook een training volgen bij Skils zonder in behandeling te zijn?

Ja, u kunt zich aanmelden voor een training terwijl u niet in behandeling bent. In dat geval bellen wij vooraf om samen te beoordelen of de training passend voor u is. In het geval dat een training geen onderdeel van een zorgtraject vormt, zijn wij verplicht BTW te heffen op de prijs van de competentietraining.

Als het niet klikt met een psycholoog, kan ik dan een andere krijgen?

Ja, dat kan. Vertrouwen achten wij een voorwaarde voor een goede samenwerking.

Ik twijfel nog: kan ik na de intake nog stoppen?

Op basis van onze intake (Onderzoek & Advies) bespreken wij met u ons advies. Tijdens deze bespreking beslissen wij gezamenlijk over het plan van aanpak. Het kan voorkomen dat u beslist niet met Skils verder te gaan. Mocht u hulp buiten Skils zoeken, kunnen wij u hierin altijd adviseren.

Hebben jullie ook wachtlijsten?

Door efficiënt te plannen, proberen wij wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen. Behandelaren hebben daardoor een gevulde agenda. Hoewel wij bij de intake rekening proberen te houden met alle individuele wensen van cliënten, lukt dit helaas niet altijd. Actuele informatie over onze wachtlijsten vindt u hier.

Kan ik een afspraak afzeggen?

Mocht u om welke reden dan ook uw afspraak bij Skils willen afzeggen dan kan dat telefonisch of per e-mail tot uiterlijk 48 uur voor uw afspraak. Indien u minder dan 48 uur van tevoren uw afspraak afzegt, zijn wij genoodzaakt een wegblijftarief in rekening te brengen. Dit wegblijftarief is een bijdrage in de kosten voor de psycholoog die niet meer ingezet kan worden voor een andere cliënt als u te laat afzegt. Dit staat dus los van de reden waarvoor u afzegt.

Indien u niet op uw afspraak verschijnt zonder bericht of uw afspraak herhaaldelijk afzegt, informeren wij uw bedrijfsarts. U komt naar Skils met het oog op uw herstel. Wij rekenen op u en maken tijd voor u vrij. Over uw herstel zijn samen afspraken gemaakt in het behandelplan. Het is in uw belang dat verandering ontstaat, dit lukt als we elkaar frequent zien en u hier tijd in investeert.

Kan ik een training annuleren?

Reserveringen voor trainingen kunt u uiterlijk vier weken voor aanvang zonder kosten annuleren. Bij een annulering van een training tussen vier en twee weken brengen wij 50% van de cursuskosten in rekening. Bij een annulering binnen twee  weken voor aanvang brengen wij de volledige kosten in rekening.