Klachtenregeling

Klacht

Als je cliënt bent bij Skils kan het voorkomen dat de ervaring en het contact met ons anders is verlopen dan je had verwacht. Skils stelt het op prijs als je dergelijke klachten kenbaar maakt. Wij hopen een sfeer te creëren waarbij de drempel laag is om dit rechtstreeks met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft te bespreken. Indien je dit niet wenst of niet tot een voor jou bevredigende oplossing leidt, kan je de klacht met de leidinggevende van de betreffende medewerker bespreken.

Indien je je klacht niet kan of wil bespreken met de leidinggevende of het gesprek leidt niet tot een voor jou bevredigende oplossing, kan je je klacht indienen bij de Klachtencommissie, conform onze klachtenregeling per mail naar klachten@skils.nl.

Compliment

Ben je tevreden over onze dienstverlening en wil je een compliment geven aan een van onze medewerkers of aan Skils? Dan horen wij dat graag en waarderen wij dit zeer. Je kan je compliment uiteraard ook rechtstreeks aan de betreffende medewerker geven. Maar dit kan je ook digitaal doen door onderstaand formulier in te vullen.

Governancecode

Wij houden ons aan de Zorgbrede Governancecode 2010. Deze code is opgesteld ter borging van een professioneel bestuur en toezicht binnen de zorgsector. Voor meer informatie over de Governancecode verwijzen wij je naar de website van Brancheorganisaties Zorg.

Conform deze Governancecode hanteren wij de Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. Deze regeling zorgt ervoor dat wij aanspreekbaar zijn op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen onze organisatie door medewerker en anderen die in een contractuele relatie tot onze organisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie. Ook hiervoor verwijzen wij je naar de website van Bracheorganisaties Zorg.

Indien je gebruik wil maken van de Klokkenluidersregeling, kan je contact opnemen van ons lid van de Raad van Commissarissen: de heer A.H.M. Stam: ahm.stam@planet.nl.