Wijziging fiscale regeling Skils

Met ingang van 2014 zijn enkele diensten van Skils BTW-plichtig.

In verband met de wijziging en aanscherping van de medische vrijstelling als bedoeld in artikel 11, lid 1, letter g, ten eerste, onderdeel 1, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de vrijstelling) is de vraag gerezen of Skils de vrijstelling voor al haar dienstverlening kan blijven toepassen.

De Belastingdienst heeft op 17 september 2013 de wettelijke kaders en voorwaarden weergegeven waaronder Skils de vrijstelling voor haar diensten kan toepassen. Op basis hiervan zien wij ons gedwongen met ingang van 2014 BTW in rekening te brengen op een aantal van onze producten.

Mindcoaching Mentale Veerkracht (coaching) niet meer BTW-vrij
Vanaf 2014 is de eerstelijns Mindcoaching gewijzigd in Mindcoaching Mentale Veerkracht. Deze dienstverlening is pure coaching van gedrags- en gewoonteverandering en kan ingezet worden ter versterking van mentale veerkracht en inzetbaarheid. Aangetoond is, dat het hebben of ontwikkelen van mentale veerkracht een effectief middel is voor het verkrijgen of behouden van duurzame inzetbaarheid. Een traject is vooral gericht op coaching op veranderingsflexibiliteit, persoonlijke sensitiviteit en effectiviteit, en kan ingezet worden bij gewenste gedragsverandering bij problemen in het functioneren.

Er is geen sprake van een noodzakelijke behandeling wegens een stoornis. Daardoor is er geen sprake van de gezondheidskundige verzorging van de mens in de zin van de BTW-vrijstelling. Derhalve zien wij ons verplicht op Mindcoaching Mentale Veerkracht 21% BTW te heffen.

Competentiegroepen in combinatie met Zorg BTW-vrij, anders niet
Tot voor 2014 waren onze competentiegroepen (Mindfulness, Effectief Communiceren en Gezond en Wel) onderdeel van het behandelplan. Met ingang van 2014 is het inschrijven op deze trainingen ook losstaand van een zorgtraject mogelijk.

In het geval dat een training in aanvulling op een zorgtraject (behandeling van stoornis) wordt ingezet, wordt deze fiscaal gezien als onderdeel van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Derhalve is de dienstverlening in dat geval niet BTW-plichtig.

Wordt de training aangeboden in combinatie met Mindcoaching Mentale Veerkracht of als losstaand product, wordt dit geïnterpreteerd als het aanleren van vaardigheden die men in de dagelijkse praktijk kan gebruiken, en eveneens een gunstig effect kunnen hebben op de gemoedstoestand van een persoon. Op basis hiervan is de BTW-vrijstelling niet van toepassing.