Mindcoaching

Mindcoaching is een kortdurend en individueel coa­chingstraject. Het traject is gekoppeld aan de werksitua­tie en is vooral gericht op coaching op veranderingsflexibiliteit, persoonlijke sensitiviteit en effectiviteit. Bij Mindcoaching ligt de nadruk op persoonlijke effectiviteit en constructief functioneren in een werkgever – werknemerrelatie.

Deze interventie is uitdrukkelijk gericht op preventie en daarmee bedoeld voor medewerkers die niet zijn uitgevallen maar wel een hulpvraag hebben. In andere gevallen verwijzen we graag naar onze intake (O&A).

Om vitaal te blijven is het belangrijk om een gewoonte die ons uit balans brengt of teveel energie kost te veranderen. Meer doen van wat niet werkt, helpt niet. Mindcoaching biedt hierbij uitkomst. Mindcoaching versterkt onze mentale veerkracht in het omgaan met werkstress en veranderingen én in het herzien van gewoon­tes die hier niet meer bij aansluiten.

Mindcoaching wordt ingezet als er een hulpvraag is over:

  • Het hanteren van werkstress en werkdruk;
  • Overmatige controlebehoefte en lat te hoog leggen;
  • Moeite met loslaten en accepteren;
  • Een ontwikkelings- en/of verbetertraject.

Wat houdt het in?

Vanuit kennis over hoe je tot verandering kunt komen, reikt onze (GZ)-psycholoog praktische tools aan. Een belangrijke stap is het helder krijgen wat we in ieder geval niét meer willen, waardoor direct duidelijk wordt waar we wel naar toe willen. Maar toch is een ander spoor niet zomaar gevonden. Onze automatische piloot verzet zich tegen verandering. Daarom is de eerste stap is het moeilijkst; buiten de comfortzone, daar waar nieuwe gewoontes worden ontwikkeld.

Betrokkenheid vanuit de werkgever is hierin erg belangrijk. Daarom nodigen wij, met toestemming van de cliënt, tijdens het traject de leidinggevende uit voor een driegesprek. Wij kennen twee varianten van coaching: Mindcoaching Kort en Mindcoaching Intensief.