Impact van corona in de frontlinie

Herkennen en beperken van overmatige stress

Hoe veerkrachtig we ook zijn, deze uitzonderlijke situatie vraagt veel van werknemers. Als je in je werk dagelijks geconfronteerd wordt met de gevolgen van Corona voor mens en samenleving, kan dit leiden tot een verhoogd stressniveau met oplopende klachten tot gevolg. Stress is een normale, zelfs adequate, reactie op een abnormale situatie. Maar als deze situatie te lang duurt, lukt het amper om van die stress te herstellen, waardoor het risico op oplopende klachten toeneemt.

Binnen deze interventie is er aandacht voor het herkennen van mogelijke reacties op ingrijpende gebeurtenissen, hoe je mentale veerkracht kunt versterken, het leren opmerken van signalen van PTSS  bij jezelf en anderen. De groepsvariant biedt tevens de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen.

Wat levert het op?

Na afloop van deze korte en krachtige interventie, weten werknemers beter hoe ze om kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen, leren zij wat hevige stress met je doet, en weten zij hoe ze zich kunnen beschermen tegen overmatige stress.

Werkwijze

  • Impact Corona in de frontlinie individueel bestaat uit vijf videoconsulten met een (GZ) psycholoog eventueel aangevuld met e-health module, kosten € 975
  • Impact Corona in de frontlinie groep bestaat uit drie videogroepsconsulten van 1,5 uur  met een (GZ)psycholoog eventueel aangevuld met e-health, kosten  € 975 en max. 6 deelnemers.

Meld u aan