Problemen kunnen we niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee ze zijn ontstaan

Problemen kunnen we niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee ze zijn ontstaan

- Einstein

Verwijzer

Een cliënt die u naar Skils doorverwijst, wordt uitgenodigd voor een Onderzoek & Advies (O&A) met een van onze psychologen. Dit is een intake. Voordat de intake gepland kan worden, ontvangen wij naast uw verwijzing ook graag een door de werkgever ingevuld opdrachtformulier. Het is daarom belangrijk dat u bij uw verwijzing naar Skils de werkgever verzoekt deze in te vullen en aan ons aan te leveren.

Wij waarderen uw professionele visie en ontvangen graag inhoudelijke informatie van u en uw wensen ten aanzien van de behandeling. Daarnaast hechten wij ook veel waarde aan informatie vanuit de werkgever. Graag ontvangen wij van de werkgever relevante informatie over de werkcontext en het gewenste resultaat. De informatie in uw verwijzing en het opdrachtformulier voor de werkgever dragen hieraan bij.

Uit het O&A volgt een verslag met daarin de overeengekomen doelen ten aanzien van zowel de psychische klachten als aan werkgerelateerde knelpunten. Daarnaast ontvangt de werkgever een offerte. Zodra deze is goedgekeurd, starten wij met de behandeling. Halverwege de behandeling wordt de voortgang geëvalueerd; u ontvangt hierover een tussenevaluatie. Aan het eind van de behandeling ontvangt u de eindevaluatie.
Indien het een tweedelijns behandeling betreft, ontvangt u een klinische intakerapportage zodra de behandeling start. In onze dienstverlening staat de samenwerking met zowel u als de werkgever centraal. Wij staan dan ook altijd open voor afstemming en overleg.

De psychologen van Skils werken vanuit een oplossingsgerichte basishouding. Dit betekent dat wij ons focussen op wat er wél kan en cliënten hierin ook prikkelen en stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat een gevoel van regie of grip een belangrijke voorspeller is van mentale belastbaarheid. Door samen met de cliënt te bedenken welke concrete en haalbare stappen er morgen al gezet kunnen worden om het beoogde doel te behalen, ontstaat er hoop en een gevoel van toegenomen controle.

Daarnaast vormen de landelijke richtlijnen GGZ en cognitieve gedragstherapie belangrijke peilers voor de zorg die wij bieden. In toenemende mate gebruiken wij ook mindfulness als ondersteuning voor de behandeling.

Kosten O&A
De kosten voor het O&A worden in rekening gebracht bij de werkgever. De reden hiervoor is dat een contextuele intake met specifieke aandacht voor werkproblemen en een advies met betrekking tot werk en inzetbaarheid niet meer wordt vergoed door de zorgverzekeraar.