Algemene vragen

Als het niet klikt met een psycholoog, kan ik dan een andere krijgen?

Ja, dat kan. Vertrouwen achten wij een voorwaarde voor een goede samenwerking.

Wat is het verschil tussen mindcoaching en een zorgtraject?

Een zorgttraject wordt geopend als uit uw intake/diagnose (Onderzoek & Advies) blijkt dat uw klachten van dien aard zijn dat er sprake is van een psychische stoornis, zoals een depressie of angststoornis. Zijn uw klachten lichter van aard, dan kan Mindcoaching een prima oplossing voor u zijn.

Hoe lang duurt zo’n zorgtraject ongeveer (in maanden)?

De duur van een zorgtraject is sterk afhankelijk van de aard van uw klachten. De gemiddelde doorlooptijd ligt tussen de drie en zes maanden.

Kan men ook een training volgen bij Skils zonder in behandeling te zijn?

Ja, u kunt zich aanmelden voor een training terwijl u niet in behandeling bent. In dat geval bellen wij u vooraf om samen te beoordelen of de training passend voor u is. In dit geval zijn wij verplicht BTW te heffen op de prijs van de competentietraining.

Ik twijfel nog: kan ik na de intake nog stoppen?

Op basis van onze intake (Onderzoek & Advies) bespreken wij met u ons advies. Tijdens deze bespreking beslissen wij gezamenlijk het plan van aanpak. Het kan voorkomen dat u beslist niet met Skils verder te gaan.

Hebben jullie ook wachtlijsten?

Door efficiënt te plannen, proberen wij het ontstaan van wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen. Behandelaren hebben daardoor een gevulde agenda. Hoewel wij bij de intake rekening proberen te houden met alle individuele wensen van cliënten, lukt dit helaas niet altijd. Actuele informatie over onze wachtlijsten vindt u hier.

Kan ik een afspraak afzeggen?

Mocht u om welke reden dan ook uw afspraak bij Skils willen afzeggen dan kan dat telefonisch of per e-mail tot uiterlijk 48 uur voor uw afspraak. Indien u minder dan 48 uur van tevoren uw afspraak afzegt, brengen wij een wegblijftarief in rekening ongeacht de reden waarvoor u afzegt.

Indien u niet op uw afspraak komt zonder bericht of uw afspraak herhaaldelijk afzegt, informeren wij uw bedrijfsarts en werkgever. U komt naar Skils met het oog op uw herstel. Wij rekenen op u en maken tijd voor u vrij. Over uw herstel zijn samen afspraken gemaakt in het behandelplan. Verandering ontstaat als we elkaar frequent zien en u hier tijd in investeert.

Kan ik een training annuleren?

Reserveringen voor trainingen kunt u uiterlijk twee weken voor aanvang zonder kosten annuleren. Bij een annulering van een training binnen twee weken brengen wij 50% van de cursuskosten in rekening. Bij een annulering binnen een week voor aanvang brengen wij de volledige kosten in rekening.